SOL STASJON TRENING

SOL Stasjon trening er en 60-minutters styrketime hvor man får trent hele kroppen. Timen passer for alle, uansett alder, erfaring og aktivitetsnivå. Timen starter med en oppvarmingsdel hvor vi blir gode og varme og forberedt kroppen til selve treningen. Etter oppvarming er det stasjonsbasert trening hvor man får trent både styrke, kondisjon og balanse med ulike øvelser. Timen avsluttes med en liten uttøyning.

SOL Stasjon trening skal være en morsom, sosial, men også en utfordrende time hvor både samarbeid og egen utvikling skal stå sentralt. Våre instruktører har lang erfaring med gruppetrening og er flinke til å tilpasse øvelser og innhold.