Solskinn og Latter Selskapslokalet Booking

Bruk av lokalet til selskap, møter og andre anledninger:

For forespørsel om bruk/leie av lokalet ta kontakt med post@solskinnoglatter.no

Lokalet er beregnet til maksimum 40 personer i «yoga salen» og 35 personer i kafeen med bord og stoler. Dersom det er ønskelig med kino oppsett på yoga salen kan man være opp til 70 personer.

 

Ønsker du å benytte deg av lokalet?

Pris liste:

Leie for en kveld/dag kr. 5000,- (Pris for Solskinn kunder og Kanalbyen kr. 4000,-)

Serverings personell: 1-15 gjester servering/bar/oppvask kr. 500,- per time – 1 serverings person, 15-30 gjester, (2 personer), 30-45 gjester osv. (3 personer).

Minimum 1 person må være tilstede fra Solskin og Latter pga sjenkebevillingen.

All drikke må kjøpes av Solskinn og Latter (pga. skjenkebevilling).

Mat – Vi anbefaler Mannskapsmessa.no for catering av mat

 

 For mer info kontakt oss

Book hos post@solskinnoglatter.no

 

Created with Visual Composer