31. okt STRØMMEHAVEN ET NYTT TILBUD TIL PERSONER MED DEMENS

3. okt 2018 kl: 11-13 pris: gratis

Ilse van Lingen, Prosjektleder etablering nye omsorgsboliger, Virksomhet Omsorgssentre presentere Strømmehaven blir fra 2020 et nytt tilbud til personer med demens som trenger døgnomsorg. Landsbykonseptet er inspirert av «De Hogeweyk» i Nederland. Hverdagen i bokollektivene skal bli hjemlig og gjenkjennelig, slik at beboerne mest mulig kan leve slik de har vært vant til. Prosjektleder Ilse van Lingen i Kristiansand kommune presenterer tankegangen bak tilbudet, utforming av bygget og hvordan omsorgstjenesten skal fungere.